ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (+1995)

https://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

5d1207e8a1925599998b5bd8efb76a09Gerondas_eusevios_giannakakis_312

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης (+1995)

Πνευματικός Πατέρας της Αθήνας & του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

«Ὁ κ. Ἀνδρέας Εὑσταθίου, συνταξιοῦχος ἀστυνομικός, διηγήθηκε: “Κάποια μέρα, στόν ἠλεκτρικό τῆς πλατείας Ὁμονοίας μοῦ πῆραν τό πορτοφόλι μου. Στενοχωρήθηκα πολύ, ὄχι τόσο γιά τά χρήματα, ὅσο γιά τόν ξύλινο Σταυρό τόν ὁποῖο εἶχα εὐλογία ἀπ’ τόν π. Εὐσέβιο Γιαννακάκη καί τόν εἶχα πάντα μαζί μου. Παρακαλοῦσα τό Γέροντα νά μοῦ βρῆ τό πορτοφόλι μέ τό Σταυρό. Μετά ἀπό δέκα μέρες κάποιος νέος —ναρκομανής φαινόταν— μέ σταματᾶ στό σταθμό τοῦ τραίνου στήν Ὁμόνοια καί μοῦ δίνει τό πορτοφόλι, λέγοντάς μου:

—Παπποῦ, πάρε τό πορτοφόλι σου. Τά χρήματα τά ξόδεψα, ὅμως, τί Σταυρός εἶναι αὐτός; Ὅλες αὐτές τίς μέρες δέν μποροῦσα νά ἡσυχάσω. Καί σκέφθηκα νά σέ βρῶ, νά σοῦ τόν δώσω.

Δόξασα τό Θεό καί εὐχαρίστησα τό Γέροντα, διότι ὁ νεαρός θά μποροῦσε νά εἶχε πετάξει τό Σταυρό καί τό πορτοφόλι, πού δέν εἶχε, ἄλλωστε, καμμιά ἰδιαίτερη ἀξία. Θαυμαστό εἶναι, ἐπίσης, τό πῶς μέ ἀναγνώρισε ἀνάμεσα σέ τόσες χιλιάδες κόσμο πού κινεῖται στόν ὑπόγειο σιδηρόδρομο…”».

Ἰδού καί οἱ ριζες τοῦ π. Εὐσεβίου: «“Φέρναμε πολλά ξύλα ἀπ’ τό βουνό γιά τό χειμῶνα”, διηγεῖτο ὁ π. Εὑσέβιος Γιαννακάκης. “Ὅταν ἔβρεχε καί ἔρριχνε κεραυνούς, ὁ πατέρας μου μέ τό κλαδευτῆρι του, τσάκ-τσάκ, χάραζε πάνω σ’ ἔνα ἔλατο ἕνα Σταυρό καί ἔλεγε:

—Ἔλᾶτε, παιδιά μου, ἐδῶ, κάτω ἀπ’ αὐτό τό δένδρο. Ὅπου ὁ Σταυρός, κανένας φόβος.

Μαζευόμασθαν ὅλοι ἐκεῖ, καί ἐνῶ πιό πέρα ἔπεφταν κεραυνοί, ποτέ κανείς δέν κτύπησε ἐκεῖνο τό δένδρο. Τόσο πιστός ἦταν ὁ πατέρας μου…”».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

Τό δικό μας Holywood (=Ἱερό Ξύλο)

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

ΑΘΗΝΑ 2011

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s